Emmen

Charles Darwinstraat 3
7825AB EMMEN

Telefoonnummer: 0591 - 613405 0591 - 613405
Faxnummer: 0591 - 616281 0591 - 616281
 
 
 
 
 
 

Disclaimer

Dorenbos Verhuizingen VOF, hierna te noemen Dorenbos Verhuizingen, verleent u hierbij toegang tot www.dorenbosverhuizingen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Dorenbos Verhuizingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.dorenbosverhuizingen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dorenbos Verhuizingen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dorenbos Verhuizingen spant zich in om de inhoud van www.dorenbosverhuizingen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn eventueel genoemde prijzen op www.dorenbosverhuizingen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dorenbos Verhuizingen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dorenbos Verhuizingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.